Ödeme Kaydedici Cihazlar   Yeni Nesil ÖKC


Konu Cevaplar Oluşturuldu
Mükellef Grupları itibariyle, Tercih Bildiriminde dikkate alınacak hususlar nelerdir? 1 Nisan 16, 2019
Yemek Kartı Firmaları Tarafından Verilen Harici POS Cihazlarının Kullanılmaya Devam Edilmesi Mümkün müdür? 1 Nisan 16, 2019
Banka vb. Kuruluşlardan Temin Edilen Seyyar EFT-POS Cihazlarının Kullanımına Devam Edilecek midir? 1 Nisan 16, 2019
Banka vb. Kuruluşlara ait EFT-POS cihazlarının YN ÖKC’lere Bağlantısında GMP-3 Protokolüne Uyulması Zorunlu mudur? 1 Nisan 16, 2019
ÖKC'lerin Harici Yazılım ve Donanım Sistemleri ile Bağlantılı ve Entegre Çalışması Zorunlu mudur? 1 Nisan 16, 2019
Yeni Nesil ÖKC'den Düzenlenebilecek Belgeler Nelerdir? 1 Nisan 16, 2019
Yeni Nesil ÖKC'lerin Kullanımından MUAF tutulan Mükellefler Sahip oldukları YN ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edebilecekler midir? 1 Nisan 16, 2019
483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Uyarınca Kimler YN ÖKC Kullanımından MUAF tutulmuştur? 1 Nisan 16, 2019
YN ÖKC Kullanma Mecburiyeti Hangi Tarihte Başlamaktadır? 1 Nisan 16, 2019
Kimler Yeni Nesil ÖKC Kullanmak Zorunda Değildir? 1 Nisan 16, 2019
Yeni Nesil ÖKC'lerin Kullanım Esasları Nelerdir ? 1 Nisan 16, 2019
TERCİH BİLDİRİMİ ekranı ne amaçla hazırlanmıştır? 1 Nisan 16, 2019
Fatura Tahsilatı İşlemlerinde YN ÖKC kullanılması Zorunlu mudur? 1 Nisan 16, 2019
483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği İle YN ÖKC Kullanımından Tüm Satışlarına e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura Vermesi Koşuluyla Muaf Olanların Tebliğde Belirtilen Şartlara Uymadıklarının Tespiti Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyide Nedir? 1 Nisan 16, 2019
e-Arşiv Özel Entegratörleri Aracılığıyla Bildirimi Yerine Getirecek Mükelleflerin ÖKC Mali Rapor Bilgilerinin GİB’e Bildirimi Nasıl Gerçekleştirilecektir? 1 Nisan 16, 2019
1/1/2019 tarihinden sonra başlayacak bildirim yükümlülüğü hangi TİP ÖKC’ler içindir? 1 Nisan 16, 2019
YN ÖKC’ler Ne Kadar Süre İle Kullanılabilir? 1 Nisan 16, 2019
Akaryakıt İstayonlarının Market Bölümlerinde Kullanılan ÖKC’lerin Yeni Nesil ÖKC ile Değişim Zorunluluğu bulunmakta mıdır? 1 Nisan 16, 2019
İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılacak ÖKC Mali Rapor bildirimlerini kimler gerçekleştirebilir? 1 Nisan 16, 2019
Gerçekleştirilecek Bildirimlerin Görüntülenmesi ve Güncelleme İşlemleri Nasıl Yapılacaktır? 1 Nisan 16, 2019
Yeni Nesil ÖKC’lerin TSM Merkezleri Aracılığı İle Otomatik Olarak Bilgi Gönderebilmesi İçin İnternet Bağlantısının Sağlanmış Olması Zorunlu mudur? 1 Nisan 16, 2019
TERCİH BİLDİRİMİ ekranında listelenen ÖKC’lerle Mükellefin Sahip Olduğu ÖKC’ler arasında bir farklılık olduğu değerlendiriliyorsa ne yapılması gerekir? 1 Nisan 16, 2019
Yöntem Tercihi Bildirimini Gerçekleştirmeyen Mükellefler ÖKC Mali Rapor Bildirimlerini Hangi Şekilde Yerine Getirebilecektir? 1 Nisan 16, 2019
ÖKC TSM Merkezleri Aracılığı ile Bildirimi Yerine Getirecek Mükelleflerin ÖKC Mali Rapor Bilgilerinin GİB’e Bildirimi Nasıl Gerçekleştirilecektir? 1 Nisan 16, 2019
İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Bildirimi Yerine Getirecek Mükelleflerin ÖKC Mali Rapor Bilgilerinin GİB’e Bildirimi Nasıl Gerçekleştirilecektir? 1 Nisan 16, 2019
ÖKC Mali bilgilerinin GİB’e hiç bildirilmemiş ya da süresi içinde bildirilmemiş ya da hatalı olarak bildirilmiş olduğunun tespiti halinde uygulanacak Cezai müeyyide nedir? 1 Nisan 16, 2019
GİB’e Elektronik ortamda bildirilmiş olan ÖKC Mali bilgilerinde daha sonradan düzeltme yapılabilir mi? 1 Nisan 16, 2019
Sadece Yeni Nesil ÖKC kullanmakta olan mükelleflerin Tercih Bildiriminde Bulunma Zorunluluğu Var mıdır? 1 Nisan 16, 2019
Defter Beyan Sistemi Kapsamında Kayıtlarını Tutan Mükellefler Tercih Bildirimi olarak herhangi bir seçimde bulunmaları gerekir mi? 1 Nisan 16, 2019
Tercih bildiriminde kimler bulunmak zorundadır? 1 Nisan 16, 2019