Ödeme Kaydedici Cihazlar   Eski Nesil ÖKC


Konu Cevaplar Oluşturuldu
Eski Nesil ÖKC’den Düzenlenebilecek Diğer Belgeler Nelerdir? 1 Nisan 16, 2019
Eski Nesil ÖKC’lerin Başka Kişilere Devri Mümkün müdür? 1 Nisan 16, 2019
483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Uyarınca Kimler YN ÖKC Kullanımından MUAF tutulmuştur? 1 Nisan 16, 2019
Mükellef Grupları itibariyle, Tercih Bildiriminde dikkate alınacak hususlar nelerdir? 1 Nisan 16, 2019
ÖKC’lerin Harici Yazılım ve Donanım Sistemleri ile Bağlantılı ve Entegre Çalışması Zorunlu mudur? 1 Nisan 16, 2019
e-Arşiv Özel Entegratörleri Aracılığıyla Bildirimi Yerine Getirecek Mükelleflerin ÖKC Mali Rapor Bilgilerinin GİB’e Bildirimi Nasıl Gerçekleştirilecektir? 1 Nisan 16, 2019
TERCİH BİLDİRİMİ ekranı ne amaçla hazırlanmıştır? 1 Nisan 16, 2019
Restoran, Lokanta vb. Yemek Hizmeti Sunan İşyerlerinde Kullanılan Harici Yazılım Sistemleri ile ÖKC’lerin Bağlantılı Kullanım Esasları Nelerdir? 1 Nisan 16, 2019
Mevcut Eski Nesil ÖKC’lerini Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Bulunan Mükelleflerin ÖKC Mali Raporlarının GİB’e Usulüne Göre Bildirmemeleri veya Muhafaza ve İbraz Etmemeleri Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyide Nedir? 1 Nisan 16, 2019
Eski Nesil ÖKC'leri Mali Hafızası Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Verilen Mükellefler, ÖKC Fişi ile Yapılan Satış Bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığına Ne Zaman ve Nasıl Bildirmeye Başlayacaktır? 1 Nisan 16, 2019
İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılacak ÖKC Mali Rapor bildirimlerini kimler gerçekleştirebilir? 1 Nisan 16, 2019
ÖKC Mali bilgilerinin GİB’e hiç bildirilmemiş ya da süresi içinde bildirilmemiş ya da hatalı olarak bildirilmiş olduğunun tespiti halinde uygulanacak Cezai müeyyide nedir? 1 Nisan 16, 2019
1/1/2019 tarihinden sonra başlayacak bildirim yükümlülüğü hangi TİP ÖKC’ler içindir? 1 Nisan 16, 2019
Eski Nesil ÖKC’lerin Üretim, Mühürleme ve Satış İşlemleri Devam Edecek midir? 1 Nisan 16, 2019
Maliye Bakanlığınca Onaylanan Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hangileridir? 1 Nisan 16, 2019
Akaryakıt İstayonlarının Market Bölümlerinde Kullanılan ÖKC’lerin Yeni Nesil ÖKC ile Değişim Zorunluluğu bulunmakta mıdır? 1 Nisan 16, 2019
YN ÖKC Kullanımından MUAF tutulan Mükellefler Sahip Oldukları YN ÖKC’leri Kullanmaya Devam Edebilecekler midir? 1 Nisan 16, 2019
İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılacak ÖKC Mali Rapor bildirimlerini kimler gerçekleştirebilir? 1 Nisan 16, 2019
Gerçekleştirilecek Bildirimlerin Görüntülenmesi ve Güncelleme İşlemleri Nasıl Yapılacaktır? 1 Nisan 16, 2019
TERCİH BİLDİRİMİ ekranında listelenen ÖKC’lerle Mükellefin Sahip Olduğu ÖKC’ler arasında bir farklılık olduğu değerlendiriliyorsa ne yapılması gerekir? 1 Nisan 16, 2019
Yöntem Tercihi Bildirimini Gerçekleştirmeyen Mükellefler ÖKC Mali Rapor Bildirimlerini Hangi Şekilde Yerine Getirebilecektir? 1 Nisan 16, 2019
ÖKC Mali Raporları GİB’e Hangi Süre İçinde Bildirilecektir? 1 Nisan 16, 2019
ÖKC TSM Merkezleri Aracılığı ile Bildirimi Yerine Getirecek Mükelleflerin ÖKC Mali Rapor Bilgilerinin GİB’e Bildirimi Nasıl Gerçekleştirilecektir? 1 Nisan 16, 2019
İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Bildirimi Yerine Getirecek Mükelleflerin ÖKC Mali Rapor Bilgilerinin GİB’e Bildirimi Nasıl Gerçekleştirilecektir? 1 Nisan 16, 2019
GİB’e Elektronik ortamda bildirilmiş olan ÖKC Mali bilgilerinde daha sonradan düzeltme yapılabilir mi? 1 Nisan 16, 2019
Tercih Edilmiş ve GİB’e iletilmiş BİLDİRİM YÖNTEMİ değiştirilebilir mi? 1 Nisan 16, 2019
ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışlar Nedeniyle GİB’e Elektronik Ortamda Bildirimin Süresi Nedir? 1 Nisan 16, 2019
ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışlar Nedeniyle GİB’e Elektronik Ortamda Bildirilmesi Gereken Bilgiler Nelerdir? 1 Nisan 16, 2019
Defter Beyan Sistemi Kapsamında Kayıtlarını Tutan Mükellefler Tercih Bildirimi olarak herhangi bir seçimde bulunmaları gerekir mi? 1 Nisan 16, 2019
Tercih bildiriminde kimler bulunmak zorundadır? 1 Nisan 16, 2019