Ödeme Kaydedici Cihazlar


Yeni Nesil ÖKC Eski Nesil ÖKC Akaryakıt Pompa ÖKC
Konu Cevaplar Oluşturuldu
Eski Nesil ÖKC’den Düzenlenebilecek Diğer Belgeler Nelerdir? 1 Nisan 16, 2019
Eski Nesil ÖKC’lerin Başka Kişilere Devri Mümkün müdür? 1 Nisan 16, 2019
483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Uyarınca Kimler YN ÖKC Kullanımından MUAF tutulmuştur? 1 Nisan 16, 2019
Mükellef Grupları itibariyle, Tercih Bildiriminde dikkate alınacak hususlar nelerdir? 1 Nisan 16, 2019
ÖKC’lerin Harici Yazılım ve Donanım Sistemleri ile Bağlantılı ve Entegre Çalışması Zorunlu mudur? 1 Nisan 16, 2019
Mükellef Grupları itibariyle, Tercih Bildiriminde dikkate alınacak hususlar nelerdir? 1 Nisan 16, 2019
Yemek Kartı Firmaları Tarafından Verilen Harici POS Cihazlarının Kullanılmaya Devam Edilmesi Mümkün müdür? 1 Nisan 16, 2019
Banka vb. Kuruluşlardan Temin Edilen Seyyar EFT-POS Cihazlarının Kullanımına Devam Edilecek midir? 1 Nisan 16, 2019
Banka vb. Kuruluşlara ait EFT-POS cihazlarının YN ÖKC’lere Bağlantısında GMP-3 Protokolüne Uyulması Zorunlu mudur? 1 Nisan 16, 2019
ÖKC'lerin Harici Yazılım ve Donanım Sistemleri ile Bağlantılı ve Entegre Çalışması Zorunlu mudur? 1 Nisan 16, 2019
Yeni Nesil ÖKC'den Düzenlenebilecek Belgeler Nelerdir? 1 Nisan 16, 2019
Yeni Nesil ÖKC'lerin Kullanımından MUAF tutulan Mükellefler Sahip oldukları YN ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edebilecekler midir? 1 Nisan 16, 2019
483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Uyarınca Kimler YN ÖKC Kullanımından MUAF tutulmuştur? 1 Nisan 16, 2019
YN ÖKC Kullanma Mecburiyeti Hangi Tarihte Başlamaktadır? 1 Nisan 16, 2019
Kimler Yeni Nesil ÖKC Kullanmak Zorunda Değildir? 1 Nisan 16, 2019
Yeni Nesil ÖKC'lerin Kullanım Esasları Nelerdir ? 1 Nisan 16, 2019
e-Arşiv Özel Entegratörleri Aracılığıyla Bildirimi Yerine Getirecek Mükelleflerin ÖKC Mali Rapor Bilgilerinin GİB’e Bildirimi Nasıl Gerçekleştirilecektir? 1 Nisan 16, 2019
TERCİH BİLDİRİMİ ekranı ne amaçla hazırlanmıştır? 1 Nisan 16, 2019
Restoran, Lokanta vb. Yemek Hizmeti Sunan İşyerlerinde Kullanılan Harici Yazılım Sistemleri ile ÖKC’lerin Bağlantılı Kullanım Esasları Nelerdir? 1 Nisan 16, 2019
Mevcut Eski Nesil ÖKC’lerini Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Bulunan Mükelleflerin ÖKC Mali Raporlarının GİB’e Usulüne Göre Bildirmemeleri veya Muhafaza ve İbraz Etmemeleri Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyide Nedir? 1 Nisan 16, 2019
Eski Nesil ÖKC'leri Mali Hafızası Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Verilen Mükellefler, ÖKC Fişi ile Yapılan Satış Bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığına Ne Zaman ve Nasıl Bildirmeye Başlayacaktır? 1 Nisan 16, 2019
TERCİH BİLDİRİMİ ekranı ne amaçla hazırlanmıştır? 1 Nisan 16, 2019
Fatura Tahsilatı İşlemlerinde YN ÖKC kullanılması Zorunlu mudur? 1 Nisan 16, 2019
483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği İle YN ÖKC Kullanımından Tüm Satışlarına e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura Vermesi Koşuluyla Muaf Olanların Tebliğde Belirtilen Şartlara Uymadıklarının Tespiti Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyide Nedir? 1 Nisan 16, 2019
Akaryakıt İstasyonlarında Kullanılan ÖKC'lerden Gerçekleştirilen Satışlara Ait Mali Bilgilerin Bildirilmesi Gerekmekte midir? 1 Nisan 16, 2019
İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılacak ÖKC Mali Rapor bildirimlerini kimler gerçekleştirebilir? 1 Nisan 16, 2019
ÖKC Mali bilgilerinin GİB’e hiç bildirilmemiş ya da süresi içinde bildirilmemiş ya da hatalı olarak bildirilmiş olduğunun tespiti halinde uygulanacak Cezai müeyyide nedir? 1 Nisan 16, 2019
1/1/2019 tarihinden sonra başlayacak bildirim yükümlülüğü hangi TİP ÖKC’ler içindir? 1 Nisan 16, 2019
Eski Nesil ÖKC’lerin Üretim, Mühürleme ve Satış İşlemleri Devam Edecek midir? 1 Nisan 16, 2019
e-Arşiv Özel Entegratörleri Aracılığıyla Bildirimi Yerine Getirecek Mükelleflerin ÖKC Mali Rapor Bilgilerinin GİB’e Bildirimi Nasıl Gerçekleştirilecektir? 1 Nisan 16, 2019