Hazır Beyan Sistemi


Konu Cevaplar Oluşturuldu
Diğer ücret nedir , Diğer ücret geliri elde edenler beyanname vermeli midir? 1 Mart 21, 2019
Yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan memur ve hizmetlilerin aldığı ücretler beyan edilecek midir? 1 Mart 21, 2019
Yabancı bir ülkedeki işverenden doğrudan doğruya alınan ücretler beyan edilmeli midir? 1 Mart 21, 2019
Mükellef bakmakla yükümlü olduğu yakınları için engellilik indiriminden faydalanabilir mi? 1 Mart 21, 2019
Engellilik indirimi ve Asgari Geçim İndirimi hangi ücrete uygulanır? 1 Mart 21, 2019
Engellik indirimi nedir? 1 Mart 21, 2019
Beyanname üzerinde hangi ücret gelirinden Asgari Geçim İndirimi düşülebilir? 1 Mart 21, 2019
AGİ nasıl hesaplanır? 1 Mart 21, 2019
Asgari Geçim İndiriminden kimler yararlanır? 1 Mart 21, 2019
Vergi kesintisine tabi olan ücret gelirinde beyan sınırı nedir? 1 Mart 21, 2019
Vergi kesintisine tabi olmayan ücret gelirinde beyan sınırı var mıdır? 1 Mart 21, 2019
Ücretten indirilemeyen giderler bir sonraki yıla zarar olarak aktarılabilir mi? 1 Mart 21, 2019
Ücret gelirinin vergilendirilmesinde neler indirim konusu yapılabilir? 1 Mart 21, 2019
Ücret gelirlerinde istisna tutarı var mıdır? 1 Mart 21, 2019
Birden fazla işverenden ücret elde edenler ücret gelirleri beyanının tespiti için, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağını seçmekte serbest midir? 1 Mart 21, 2019
Birden fazla işverenden ücret elde edenler beyanına hangilerini dahil etmelidir? 1 Mart 21, 2019
Vergi kesintisine tabi olan ücret toplamı 34.000 TL yi aşmayanlar beyanda bulunmalı mıdır? 1 Mart 21, 2019
Vergi kesintisine tabi olmayan ücret elde edenler bunu beyan etmeli midir? 1 Mart 21, 2019
Tek İşverenden elde edilen ücret beyan edilecek midir? 1 Mart 21, 2019
Emekli maaşı elde edenler bu ücretini beyan etmeli midir? 1 Mart 21, 2019
Gelir Vergisi Kanununa göre hangi gelirler ücret sayılır? 1 Mart 21, 2019
Ücret nedir? 1 Mart 21, 2019
Kira geliri dışında ücret kazancı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan bir veya birkaçı olması durumunda beyannamemi bu sistem üzerinden verebilir miyim? 1 Mart 21, 2019
Kira geliri elde edildiği halde beyanname verilmez veya eksik beyan edilirse ne olur? 1 Mart 21, 2019
Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması halinde beyanname nasıl verilir? 1 Mart 21, 2019
İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edenler hangi durumlarda beyanname verirler? 1 Mart 21, 2019
Sadece işyeri kira geliri elde edenler hangi durumlarda beyanname verirler? 1 Mart 21, 2019
Götürü gider yöntemini seçen mükellefler ne zaman gerçek gider yöntemine dönebilirler? 1 Mart 21, 2019
Götürü Gider Yönteminin Seçilmesi durumunda gider indirimi nasıl hesaplanır? 1 Mart 21, 2019
Gerçek gider olarak indirilecek harcamaların tutarları nasıl hesaplanır? 1 Mart 21, 2019