Hazır Beyan Sistemi   Ücret


Konu Cevaplar Oluşturuldu
Ücret kazancı dışında kira geliri, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan bir veya birkaçı olması durumunda beyannamemi bu sistem üzerinden verebilir miyim? 1 Mart 21, 2019
Diğer ücret nedir , Diğer ücret geliri elde edenler beyanname vermeli midir? 1 Mart 21, 2019
Yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan memur ve hizmetlilerin aldığı ücretler beyan edilecek midir? 1 Mart 21, 2019
Yabancı bir ülkedeki işverenden doğrudan doğruya alınan ücretler beyan edilmeli midir? 1 Mart 21, 2019
Mükellef bakmakla yükümlü olduğu yakınları için engellilik indiriminden faydalanabilir mi? 1 Mart 21, 2019
Engellilik indirimi ve Asgari Geçim İndirimi hangi ücrete uygulanır? 1 Mart 21, 2019
Engellik indirimi nedir? 1 Mart 21, 2019
Beyanname üzerinde hangi ücret gelirinden Asgari Geçim İndirimi düşülebilir? 1 Mart 21, 2019
AGİ nasıl hesaplanır? 1 Mart 21, 2019
Asgari Geçim İndiriminden kimler yararlanır? 1 Mart 21, 2019
Vergi kesintisine tabi olan ücret gelirinde beyan sınırı nedir? 1 Mart 21, 2019
Vergi kesintisine tabi olmayan ücret gelirinde beyan sınırı var mıdır? 1 Mart 21, 2019
Ücretten indirilemeyen giderler bir sonraki yıla zarar olarak aktarılabilir mi? 1 Mart 21, 2019
Ücret gelirinin vergilendirilmesinde neler indirim konusu yapılabilir? 1 Mart 21, 2019
Ücret gelirlerinde istisna tutarı var mıdır? 1 Mart 21, 2019
Birden fazla işverenden ücret elde edenler ücret gelirleri beyanının tespiti için, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağını seçmekte serbest midir? 1 Mart 21, 2019
Birden fazla işverenden ücret elde edenler beyanına hangilerini dahil etmelidir? 1 Mart 21, 2019
Vergi kesintisine tabi olan ücret toplamı 34.000 TL yi aşmayanlar beyanda bulunmalı mıdır? 1 Mart 21, 2019
Vergi kesintisine tabi olmayan ücret elde edenler bunu beyan etmeli midir? 1 Mart 21, 2019
Tek İşverenden elde edilen ücret beyan edilecek midir? 1 Mart 21, 2019
Emekli maaşı elde edenler bu ücretini beyan etmeli midir? 1 Mart 21, 2019
Gelir Vergisi Kanununa göre hangi gelirler ücret sayılır? 1 Mart 21, 2019
Ücret nedir? 1 Mart 21, 2019