Hazır Beyan Sistemi   Menkul Sermaye İradı


Konu Cevaplar Oluşturuldu
Menkul sermaye iradı dışında kira geliri, ücret kazancı ve diğer kazanç ve iratlardan bir veya birkaçı olması durumunda beyannamemi bu sistem üzerinden verebilir miyim? 1 Mart 21, 2019
Safi iradın bulunması için menkul sermaye iradından indirilecek giderler nelerdir? 1 Mart 21, 2019
Ödenen Bağ-Kur primlerinin; beyan edilen menkul sermaye iradının yetersiz olması halinde, müteakip yıllarda devreden geçmiş yıl zararı olarak indirilmesi mümkün müdür? 1 Mart 21, 2019
Menkul Sermaye İradı beyannamesinde Bağ-Kur Primleri gider yazılabilir mi? 1 Mart 21, 2019
Kar payları nasıl vergilendirilir? 1 Mart 21, 2019
2018 yılı için tespit edilen indirim oranı(%140,41); dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında uygulanacak mıdır? 1 Mart 21, 2019
2018 yılı için tespit edilen indirim oranı(%140,41) hangi menkul sermaye iratlarına uygulanacaktır? 1 Mart 21, 2019
2018 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı nedir? 1 Mart 21, 2019
Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratları nelerdir? 1 Mart 21, 2019
Vergi kesintisine tabi olup ve beyan yoluyla vergşlendirilmesi gereken menkul sermaye iratları nelerdir? 1 Mart 21, 2019
Vergi kesintisine tabi olan ve istisna uygulanan menkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2018 yılı için ne kadardır? 1 Mart 21, 2019
Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2018 yılı için ne kadardır? 1 Mart 21, 2019
Menkul sermaye iradı nedir? 1 Mart 21, 2019