Hazır Beyan Sistemi   Gayrimenkul Sermaye İradı


Konu Cevaplar Oluşturuldu
Kira gelirinde gerçek gider yönteminde kiralanan 2 konutun kirası gider yazılabilir mi? 2 Nisan 19, 2019
İmar Barışı Harcı kira geliri beyanında gider olarak yazılabilir mi? 2 Nisan 12, 2019
Kira geliri dışında ücret kazancı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan bir veya birkaçı olması durumunda beyannamemi bu sistem üzerinden verebilir miyim? 1 Mart 21, 2019
Kira geliri elde edildiği halde beyanname verilmez veya eksik beyan edilirse ne olur? 1 Mart 21, 2019
Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması halinde beyanname nasıl verilir? 1 Mart 21, 2019
İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edenler hangi durumlarda beyanname verirler? 1 Mart 21, 2019
Sadece işyeri kira geliri elde edenler hangi durumlarda beyanname verirler? 1 Mart 21, 2019
Götürü gider yöntemini seçen mükellefler ne zaman gerçek gider yöntemine dönebilirler? 1 Mart 21, 2019
Götürü Gider Yönteminin Seçilmesi durumunda gider indirimi nasıl hesaplanır? 1 Mart 21, 2019
Gerçek gider olarak indirilecek harcamaların tutarları nasıl hesaplanır? 1 Mart 21, 2019
Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde hangi gider yöntemi seçilmelidir? 1 Mart 21, 2019
Sahibi oldukları konutları kiraya verenler elde ettikleri kira gelirinden oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak indirilebilirler mi? 1 Mart 21, 2019
2018 yılı için mesken kira geliri istisna tutarı ne kadardır? 1 Mart 21, 2019
Sadece mesken kira geliri elde edenler hangi hallerde beyanname verirler? 1 Mart 21, 2019
Gayrimenkul sermaye iradı (KiraGeliri) nedir? 1 Mart 21, 2019