Hazır Beyan Sistemi   Diğer Kazanç ve İratlar


Konu Cevaplar Oluşturuldu
Diğer Kazanç ve İratlar dışında kira geliri, ücret kazancı ve menkul sermaye iradından bir veya birkaçı olması durumunda beyannamemi bu sistem üzerinden verebilir miyim? 1 Mart 21, 2019
Arızi kazançlarda tüm gelir unsurları için istisna tutarı dikkate alınır mı? 1 Mart 21, 2019
Arızi kazançlarda 2018 yılı gelirlerine uygulanan istisna tutarı ne kadardır? 1 Mart 21, 2019
Arızi Kazançlar hangi gelir unsurlarından oluşmaktadır? 1 Mart 21, 2019
Arızi kazanç nedir? 1 Mart 21, 2019
Miras yoluyla veya bedelsiz sahip olunan gayrimenkul satıldığı takdirde beyanname verilir mi? 1 Mart 21, 2019
Değer Artışı Kazancında her durumda endeksleme yapılır mı? 1 Mart 21, 2019
Değer Artışı Kazancında endeksleme nasıl yapılır? 1 Mart 21, 2019
Değer artışı kazancını hesaplarken istisna tüm gelir unsurlarına uygulanacak mıdır? 1 Mart 21, 2019
2018 yılı gelirleri için Değer Artışı Kazancı istisna tutarı ne kadardır? 1 Mart 21, 2019
GVK’nın 70.maddesinde yer alan, değer artışı kazancına konu haklar nelerdir? 1 Mart 21, 2019
Değer Artışı Kazançları konusunu giren mal ve haklar nelerdir ? 1 Mart 21, 2019
Değer Artışı Kazancı nedir? 1 Mart 21, 2019
Diğer Kazanç ve İratlar nelerdir? 1 Mart 21, 2019