Hazır Beyan Sistemi


Gayrimenkul Sermaye İradı Mobil Diğer Kazanç ve İratlar Ücret Menkul Sermaye İradı Beyanname
Konu Cevaplar Oluşturuldu
Kira gelirinde gerçek gider yönteminde kiralanan 2 konutun kirası gider yazılabilir mi? 2 Nisan 19, 2019
İmar Barışı Harcı kira geliri beyanında gider olarak yazılabilir mi? 2 Nisan 12, 2019
Diğer Kazanç ve İratlar dışında kira geliri, ücret kazancı ve menkul sermaye iradından bir veya birkaçı olması durumunda beyannamemi bu sistem üzerinden verebilir miyim? 1 Mart 21, 2019
Arızi kazançlarda tüm gelir unsurları için istisna tutarı dikkate alınır mı? 1 Mart 21, 2019
Arızi kazançlarda 2018 yılı gelirlerine uygulanan istisna tutarı ne kadardır? 1 Mart 21, 2019
Arızi Kazançlar hangi gelir unsurlarından oluşmaktadır? 1 Mart 21, 2019
Arızi kazanç nedir? 1 Mart 21, 2019
Miras yoluyla veya bedelsiz sahip olunan gayrimenkul satıldığı takdirde beyanname verilir mi? 1 Mart 21, 2019
Değer Artışı Kazancında her durumda endeksleme yapılır mı? 1 Mart 21, 2019
Değer Artışı Kazancında endeksleme nasıl yapılır? 1 Mart 21, 2019
Değer artışı kazancını hesaplarken istisna tüm gelir unsurlarına uygulanacak mıdır? 1 Mart 21, 2019
2018 yılı gelirleri için Değer Artışı Kazancı istisna tutarı ne kadardır? 1 Mart 21, 2019
GVK’nın 70.maddesinde yer alan, değer artışı kazancına konu haklar nelerdir? 1 Mart 21, 2019
Değer Artışı Kazançları konusunu giren mal ve haklar nelerdir ? 1 Mart 21, 2019
Değer Artışı Kazancı nedir? 1 Mart 21, 2019
Diğer Kazanç ve İratlar nelerdir? 1 Mart 21, 2019
Menkul sermaye iradı dışında kira geliri, ücret kazancı ve diğer kazanç ve iratlardan bir veya birkaçı olması durumunda beyannamemi bu sistem üzerinden verebilir miyim? 1 Mart 21, 2019
Safi iradın bulunması için menkul sermaye iradından indirilecek giderler nelerdir? 1 Mart 21, 2019
Ödenen Bağ-Kur primlerinin; beyan edilen menkul sermaye iradının yetersiz olması halinde, müteakip yıllarda devreden geçmiş yıl zararı olarak indirilmesi mümkün müdür? 1 Mart 21, 2019
Menkul Sermaye İradı beyannamesinde Bağ-Kur Primleri gider yazılabilir mi? 1 Mart 21, 2019
Kar payları nasıl vergilendirilir? 1 Mart 21, 2019
2018 yılı için tespit edilen indirim oranı(%140,41); dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında uygulanacak mıdır? 1 Mart 21, 2019
2018 yılı için tespit edilen indirim oranı(%140,41) hangi menkul sermaye iratlarına uygulanacaktır? 1 Mart 21, 2019
2018 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı nedir? 1 Mart 21, 2019
Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratları nelerdir? 1 Mart 21, 2019
Vergi kesintisine tabi olup ve beyan yoluyla vergşlendirilmesi gereken menkul sermaye iratları nelerdir? 1 Mart 21, 2019
Vergi kesintisine tabi olan ve istisna uygulanan menkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2018 yılı için ne kadardır? 1 Mart 21, 2019
Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2018 yılı için ne kadardır? 1 Mart 21, 2019
Menkul sermaye iradı nedir? 1 Mart 21, 2019
Ücret kazancı dışında kira geliri, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan bir veya birkaçı olması durumunda beyannamemi bu sistem üzerinden verebilir miyim? 1 Mart 21, 2019