Defter Beyan Sistemi   Sistem


Konu Cevaplar Oluşturuldu
Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükelleflerin Sisteme Kaydettikleri Belgeler Nasıl Güncellenir? 1 Mart 19, 2019
“Kaydet ve Devam Et” Butonu Ne İfade Etmektedir? 1 Mart 19, 2019
Silinmiş ve Güncellenmiş Kayıtlar Görüntülenerek Çıktısı Alınabilir Mi? 1 Mart 19, 2019
Mali Müşavirin/Meslek Odasının Müşterisinin/Üyesinin Sayfasına Sistem Üzerinden Nereden Geçiş Yapılır? 1 Mart 19, 2019
Mükelleflerin Düzenlediği ya da Kendilerine Düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzu ile e-Arşiv Faturaları Nasıl Görüntülenir? 1 Mart 19, 2019
Mükelleflerin Düzenlediği ya da Kendilerine Düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzu ile e-Arşiv Faturaları Sözleşme İmzaladıkları “Meslek Mensubu” ya da “Meslek Odası” Tarafından Nasıl Görüntülenir? 1 Mart 19, 2019
Gelir Kayıt Alt Türleri Güncellenebilir Mi / Silinebilir Mi? 1 Mart 19, 2019
Basit Usule Tabi Mükelleflerin Z Raporları Excel ile Toplu Bir Şekilde Sisteme Eklenebilir Mi? 1 Mart 19, 2019
Basit Usule Tabi Mükelleflerin Gün Sonu Hasılatları Excel ile Toplu Bir Şekilde Sisteme Eklenebilir Mi? 1 Mart 19, 2019
Basit Usule Tabi Mükelleflerin Perakende Satış Fişleri Excel ile Toplu Bir Şekilde Sisteme Eklenebilir Mi? 1 Mart 19, 2019
Hızlı Kayıt Türlerinde Hangi Bilgiler Sistem Tarafından Doldurulmaktadır? 1 Mart 19, 2019
“İşletme Kazanç Defteri” ve “Basit Usul Gider Bölümü” İçin “Ticari Mal Alışları”nda “Alt Tür” Nasıl Eklenir? 1 Mart 19, 2019
Defter-Beyan Sistemini Kullanacak Mükellefler Noterden Defter Tasdik Ettirecekler Mi? 1 Mart 19, 2019
Defter-Beyan Sistemi Üzerinden Hangi Defterler Elektronik Ortamda Tutulabilecektir? 1 Mart 19, 2019
Defter-Beyan Sisteminde Defterler Nasıl Muhafaza Edilecektir? 1 Mart 19, 2019
Basit Usule Tabi Mükelleflerin Gelir ve Giderleri Sisteme En Geç Ne Zaman Kaydedilmelidir? 1 Mart 19, 2019
Meslek Odaları Defter-Beyan Sistemini Kullanabilecek Midir? 1 Mart 19, 2019
Sistemin Avantajları Nelerdir? 1 Mart 19, 2019
Defter-Beyan Sisteminden Kimler Faydalanabilir? 1 Mart 19, 2019
Sistemi Kullanmak Zorunlu Mu? 1 Mart 19, 2019
Sisteme Nereden ve Nasıl Giriş Yapılacaktır? 1 Mart 19, 2019
Defter-Beyan Sisteminde Neler Yapılabilir? 1 Mart 19, 2019
Defter-Beyan Sistemini Kullanmak İçin Kullanıcı Kodu ve Şifre Nasıl Alınabilir? 1 Mart 19, 2019
Sistem Üzerinden Elektronik Ortamda Tutulan Kayıtlar İlgili Kurum ve Kuruluşlara Nasıl İbraz Edilecektir? 1 Mart 19, 2019
Sistem Üzerinden Tutulan Kayıtlar Nasıl Muhafaza Edilecektir? 1 Mart 19, 2019
Defter-Beyan Sistemi Nedir? 1 Mart 19, 2019