Defter Beyan Sistemi   Sistem


Konu Cevaplar Oluşturuldu
VUK Md.322 Kapsamındaki Hususlara İlişkin KDV Uygulaması Hk 2 Nisan 12, 2019
“Basit Usule Tabi Mükellef” Statüsünden “İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan” Mükellef Statüsüne Geçiş Yapan Mükellefler Bu Geçiş Sonrası Sistemi Nasıl Kullanacaklar? 1 Mart 19, 2019
Gider Kayıt Alt Türleri Belge Türlerine Göre Neden Değişmektedir? 1 Mart 19, 2019
İşlem Yapılmak İstenen “Dönem” ve “Defter” Nasıl Seçilir? 1 Mart 19, 2019
Serbest Meslek Adi Ortaklıkları Gelir ve Gider Belgeleri ile Beyannamelerine İlişkin İşlemleri Nasıl Yapacaklardır? 1 Mart 19, 2019
Hizmet Alış ve Satış Türleri Muhasebe Yazılımları Üzerinden Tanımlanabilir Mi? 1 Mart 19, 2019
Sistemde Kaydedilen Bir Gelir veya Gider Belgesinin Kayıt Geçmişi Nasıl Görüntülenir? 1 Mart 19, 2019
“Açıklama Ekle” Butonu Neyi İfade Etmektedir? 1 Mart 19, 2019
“Açıklama Ekle” Butonu Tıklanarak Açılan “Açıklama” Alanının Doldurulması Zorunlu Mudur? 1 Mart 19, 2019
Defter-Beyan Sisteminde Defterlerin Açılış Onayı Nasıl Olacaktır? 1 Mart 19, 2019
Defter-Beyan Sisteminde Defterlerin Kapanış Onayı Nasıl Olacaktır? 1 Mart 19, 2019
Aynı Anda Hem Serbest Meslek Kazancı Defteri Hem De İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler Defter-Beyan Sistemi İçerisinde Nasıl İşlem Yapacaklar? 1 Mart 19, 2019
Daha Önceden Alınan Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgileri ile Defter-Beyan Sistemine Giriş Yapılabilecek Midir? 1 Mart 19, 2019
Meslek Mensupları ile Meslek Odalarının Sistemi Kullanmak İçin Bir İşlem Yapmaları Gerekiyor Mu? 1 Mart 19, 2019
Sistem Kaydedilen Gelir ve Gider Belgeleri Nasıl Listelenebilir? Bunlar Üzerinde Nasıl Değişiklik Yapılabilir? 1 Mart 19, 2019
Sistemde Sözleşme ve Başvuru İşlemleri Yapıldığı Halde Meslek Mensupları/Meslek Odalarının Mükelleflerinin/Üyelerinin Bazıları Mükellef Yönetiminde Gözükmemektedir. Bu Durumda Ne Yapılmalıdır? 1 Mart 19, 2019
Sisteme Kaydedilen Gelir ve Gider Belgelerinin Stopaj ve KDV Oranlarına Göre Dağılıma İlişkin Listelere Nereden Ulaşılabilmektedir? 1 Mart 19, 2019
Sistem Üzerinden Gelir, Gider, Defter, Sistem Yönetimi, Mükellef Yönetimi ve Hesap Özeti Bölümlerine Hızlı Bir Şekilde Nereden Geçiş Yapılabilir? 1 Mart 19, 2019
Gelir, Gider ve Defterin Çıktısı Nasıl Alınır? 1 Mart 19, 2019
Sistem Üzerinden Onaylanan Beyanname ve Tahakkuk Fişlerinin Çıktısı Alınabilir Mi? 1 Mart 19, 2019
Gelir Kayıt Alt Türü Sisteme Nasıl Eklenir? 1 Mart 19, 2019
Gelir Kayıt Alt Türleri Sistem Üzerinden Listelenebilir Mi? 1 Mart 19, 2019
Satır Eklenen Bir Gelir ve Gider Belgesi Kaydedilmeden Önce Görüntülenebilir Mi? 1 Mart 19, 2019
Defter-Beyan Sisteminde Berat Yükleme Var Mıdır? 1 Mart 19, 2019
Sistemi Kullanmakta İken Mesleki/Ticari Faaliyetine Son Veren Mükellefler Sistemi Terk Tarihinden Önceki Dönemlere İlişkin Yükümlülüklerini Sistem Üzerinden Yerine Getirebilecek Mi? 1 Mart 19, 2019
Sisteme Muhasebe Yazılımları Üzerinden Veri Aktarımı Yapmak İçin Ne Yapılmalı? 1 Mart 19, 2019
Sistem Dışında Excel Formatında Oluşturulan Gelir ve Gider Listeleri Sisteme Aktarılabilir Mi? 1 Mart 19, 2019
Basit Usule Tabi Mükelleflerin Sisteme Kaydettikleri Belgeler Nasıl Silinir? 1 Mart 19, 2019
Basit Usule Tabi Mükelleflerin Sisteme Kaydettikleri Belgeler Nasıl Güncellenir? 1 Mart 19, 2019
Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükelleflerin Sisteme Kaydettikleri Belgeler Nasıl Silinir? 1 Mart 19, 2019