Defter Beyan Sistemi   KDV Beyannamesi


Konu Cevaplar Oluşturuldu
Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV Tutarı Sisteme Nasıl Kayıt Edilecektir? 1 Mart 19, 2019
KDV-1 Beyannamesinde “Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dâhil Karşılığını Teşkil Eden Bedel” Kısmı Sisteme Otomatik Olarak Gelecek Midir? 1 Mart 19, 2019
Sistemde KDV-1 Beyannamesi Oluştur Denildiğinde Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Satırı Boş Gelmektedir. Bu Durumda Ne Yapılmalıdır? 1 Mart 19, 2019
KDV Beyannamesinde “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)” kısmı Sisteme Otomatik Olarak Gelecek Midir? 1 Mart 19, 2019
KDV Beyannamesinde “Beyan Edilecek Bilgim Vardır/Yoktur” Seçeneğini Neden Yer Almamaktadır? 1 Mart 19, 2019
KDV Beyannamesinde Sadece “Genel Bilgiler” Bölümünün Yer Alması Neyi İfade Etmektedir? 1 Mart 19, 2019
Sistemde KDV Beyannamesi Onaylandıktan Sonra Defter Onaylama/Oluşturma Gibi Bir İşlem Yapılması Gerekmekte Midir? 1 Mart 19, 2019