Defter Beyan Sistemi   Beyannameler Genel


Konu Cevaplar Oluşturuldu
Serbest Meslek Kazanç Defterinin Yanında Ticari veya Zirai Kazanç Elde Ederek Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerden Beyannamelerini e-Beyanname Uygulaması Aracılığıyla Gönderemeyenler Ne Yapmalıdır? 1 Mart 19, 2019
KDV-1 / KDV-2 / Muhtasar / Muhtasar ve Prim Hizmet / Geçici / Damga Vergisi Beyannamesi Türleri Toplu Olarak Gönderilebilir Mi? 1 Mart 19, 2019
Meslek Mensupları ile Meslek Odaları Müşterisinin/Üyesinin KDV-1 / KDV-2 / Muhtasar / Muhtasar ve Prim Hizmet / Geçici / Damga Vergisi Beyannamesini Teker Teker Seçerek Toplu Olarak Gönderebilir Mi? 1 Mart 19, 2019
Meslek Mensupları ile Meslek Odaları Müşterisinin/Üyesinin Sayfasındayken KDV-1/KDV-2/Muhtasar/Muhtasar ve Prim Hizmet/ Geçici/Damga Vergisi Beyannamesi Gönderilebilir Mi? 1 Mart 19, 2019
KDV-1/KDV-2/Muhtasar/Muhtasar ve Prim Hizmet/Geçici Vergi İçin Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir? 1 Mart 19, 2019
Sistem Üzerinden KDV-1/KDV-2/Muhtasar/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nasıl Gönderilecektir? 1 Mart 19, 2019
Sistem Üzerinden KDV-1/KDV-2/Muhtasar/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Düzeltme Beyannamesi Verilebilir Mi? 1 Mart 19, 2019
Aynı Anda Hem Serbest Meslek Kazancı Defteri Hem De İşletme Defteri Tutan Mükellefler Beyannamelerini Sistem Üzerinden Gönderebilecek Midir? 1 Mart 19, 2019
Sistemde Yurt Dışından Alınan ve Türkiye’de Yararlanılan Hizmet Bedelleri (örneğin Google’a ait faturalar) KDV-2 Beyannamesinde Nasıl Beyan Edilecektir? 1 Mart 19, 2019
Sistemde Onaylanan Beyannameler Nasıl Listelenebilir? 1 Mart 19, 2019
Sistemde Yer Alan Beyannamelerde Bazı Alanlar Dolu Olarak Gelmektedir. Bu Alandaki Bilgilerin Hatalı Olması Durumunda Ne Yapılacaktır? 1 Mart 19, 2019
Beyanname Taslak Olarak Kaydedildikten Sonra Sistem Üzerinden Yapılacak Değişiklikler, İlave Kayıtlar Taslak Beyannameme Otomatik Olarak Yansıyacak Mı? 1 Mart 19, 2019
Taslak Beyannamelerin Tümü Tek Seferde Sistem Üzerinden Silinebilir Mi? 1 Mart 19, 2019
Sistem Üzerinden Hangi Beyannameler Gönderilebilir? 1 Mart 19, 2019
Beyannameler Sistem Üzerinden Gönderilebilecek Midir? 1 Mart 19, 2019